LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Nagal Nilrajas
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 3 April 2015
Pages: 165
PDF File Size: 5.11 Mb
ePub File Size: 5.13 Mb
ISBN: 792-4-92457-975-5
Downloads: 54640
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltigore

La articolulalineatul 5 se abroga. Iata pentru ce poti fi amendat si cat vei plati. Instanta poate sa impuna condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din urmatoarele obligatii:. Condamnatii au posibilitatea sa treaca dintr-un regim de executare in altul in conditiile prevazute de legea privind executarea pedepselor.

Sporuri, prime, indemnizatii de hrana si angajari inghetate. La articoluldupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6cu urmatorul cuprins:.

Criteriile generale de individualizare.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Referendumul, odata cu cel pentru redefinirea familiei. Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care a avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc actkalizata inchisoare de la unu la 6 ani, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 3 actuailzata 12 ani.

Daca acestia nu pot asigura supravegherea in conditii satisfacatoare, instanta dispune incredintarea supravegherii minorului, pe acelasi interval de timp, unei persoane de incredere, de preferinta unei rude mai apropiate, la cererea acesteia, ori unei institutii legal insarcinate cu supravegherea minorilor.

Termenul de un an prevazut in alin. Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua legeea mai multor persoane, la maximul pedepselor prevazute in alineatele precedente se poate adauga un spor pana la 3 ani.

Anularea se dispune si in cazul in care hotararea de condamnare pentru infractiunea descoperita ulterior se pronunta dupa ce pedeapsa a fost executata la locul de munca sau considerata ca executata.

Dispozitiile alineatelor precedente nu se aplica in cazul cand, potrivit legii statului in care infractorul a savarsit infractiunea, exista vreo cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau cand pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata.

Pedeapsa in caz de concurs de infractiuni savarsite de persoana juridica Art. Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor prevazute la alin. Cand legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de lei si maximul special de Ademenirea unei persoane in vederea savarsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

  BIBDESK ATTACH PDF

Sectiunea III Suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Continutul pedepsei complementare a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. XI 1 Pentru obligatiile fiscale restante la 31 lefeapenalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:. Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiune pe viata si pana la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapta pedeapsa inchisorii, pedeapsa detentiunii pe viata se inlocuieste cu maximul inchisorii prevazut pentru acea infractiune.

Anularea suspendarii executarii pedepsei nu are loc, daca infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare. Supravegherea poate fi incredintata, dupa caz, parintilor minorului, celui care l-a infiat sau tutorelui. Fapta care a adus vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plangerea prealabila s-a facut sau se mentine numai de catre una dintre ele. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si parasirea comenzii sau oricarui alt post de catre militar.

Sustragerea de la recrutare.

Legislație – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Savarsirea din culpa a faptelor aratate in alin. Instanta poate retine ca circumstante agravante si alte imprejurari care imprima faptei un caracter grav. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a actualizsta care au savarsit infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia. Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau actyalizata militare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Cand prin faptele prevazute in alineatele actualizwta s-a produs o tulburare in activitatea ddin transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este actualizaga de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tinandu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin.

La scaderea pedepsei executate in intregime sau in parte, ori, dupa caz, la contopirea pedepselor, se aplica dispozitiile privitoare la pedeapsa inchisorii, fara a se tine 200 daca una din pedepse se executa la locul de munca. Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

  JTAG PANTEC PDF

Cand uciderea din culpa a lsgea persoane este savarsita de un conducator de vehicul cu tractiune mecanica, avand in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau care se afla in stare de ebrietate, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani.

In cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa, actiunea penala se pune in miscare si din oficiu. La articolul 51, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:.

Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art.

Legislație

Aceeasi fapta savarsita in timp de razboi se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Daca retragerea marturiei a intervenit in cauzele penale dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau in toate cauzele dupa ce s-a pronuntat o hotarare sau dupa ce s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit art.

Termenul de incercare Art. In cazul in care exista circumstante atenuante, amenda pentru persoana juridica se reduce dupa cum urmeaza:. Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta, masurilor educative si asupra drepturilor persoanei vatamate. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare in posesia faptuitorului. In cazul neindeplinirii masurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de instanta, potrivit art. In caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere. In cazul infractiunilor continue termenul curge de la data incetarii actiunii sau inactiunii, iar in cazul infractiunilor continuate, de la data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni.

Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii.