ANTHONY GIDDENS SOCJOLOGIA WYD PWN PDF

Kapitał społeczny [Social Capital]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego. Warsaw, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN. Giddens, Anthony. o inżynierii polityki. Studium historycznej socjologii Anthony Giddens`structuration theory and its use in management accounting research Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, Nomos, Kraków.…

Read More